A Magyar Energiahatékonysági Intézet közhasznúsági jelentése, 2019

2019. 9. 30.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet elkészítette a közhasznúsági jelentését. 2019-ben is túlnyomó részben hazai pénzügyi forrásokra támaszkodtunk, bevételünk csaknem 100%-át Magyarországon működő vállalkozások szolgáltatták. 2019. novemberében azonban elindult a MEHI első olyan európai uniós finanszírozású projektje is, amelyben egy csak magyar partnerekből álló konzorcium tagjaként vesz részt. 

 

2019-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - szakmai munkánk eredményeképp több elemzés, véleményezés, kutatás és javaslatcsomag született. Továbbá egy országos szakmai rendezvénysorozatot szerveztünk, amelyek előadói hazai energetikai szakemberek voltak. Munkánkról részletesen a közhasznúsági jelentésünkben olvashat.

A MEHI 2017-ben indított új kezdeményezése, az országos képzéssorozat, 2019-ben is folytatódott, ezúttal négyállomásos sorozatként. A rendezvények fókuszában az a kérdés állt, hogy a megemelt energiahatékonysági követelményekre teherként vagy inkább lehetőségként tekintsünk-e. A képzés egyszerre célozta a jogszabályi előírások bemutatását és megvitatását, valamint a konkrét kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, tudnivalókat, kihívásokat mind az építészeti, mind a gépészeti oldalról. A hatékonyság sok mindenből fakadhat: a technológia fejlődéséből, a jobb hatásfokkal működő berendezések alkalmazásából, ugyanakkor az energiafelhasználás hatékonyságára a fogyasztási szokások, a folyamatok optimalizálása is jelentős befolyással bírnak. A szakmai előadások így olyan témákra fókuszáltak, amelyek elsősorban gyakorlati oldalról közelítették meg a kérdéskört. A képzés, amelyet a Magyar Építész Kamara is akkreditált, és a Magyar Mérnöki Kamara ajánlott képzéseként szerepelt, elsősorban a műszaki szakembereknek szólt, közülük is inkább az építkezések kivitelezéséért felelősöknek. műszaki ellenőröknek. 

A Magyar Energiahatékonysági Intézet (Közhasznú) Nonprofit Kft a nyilvánosság előtt és a szakpolitikai döntéshozatal zárt szintjein is fellép a hatékony energiafelhasználás érdekében. Működésének célja, hogy aktívan kezdeményezzen, vagy támogasson minden olyan szakpolitikai, piaci-üzleti vagy fontos társadalmi kezdeményezést, amely szándéka szerint csökkenti és hatékonyabbá teszi az energia bármilyen formájának felhasználását.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet (Közhasznú) Nonprofit Kft tevékenységét felelősen, átláthatóan és a mindenkor elérhető legmagasabb szakmai-tudományos háttértámogatásra építve végzi.

Mottónk: Az energiahatékonyság a legolcsóbb energiaforrásMEHI Alapító okirat, 2019