Megjelentek az új otthonfelújítási program végleges feltételei, friss meglepetések a listán

Hétfőn este megjelent a végleges feltételeket tartalmazó felhívás a július 1-jén induló új Otthonfelújítási Programhoz, amely energetikai korszerűsítésre lesz igényelhető az 1990. december 31-e előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házakra. A felhívás további újdonságokat tartalmaz a kormány napközbeni közleményéhez képest, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a program tudnivalóit a friss részletekkel együtt.

A lényeg nem változott

Az Otthonfelújítási Program igénylőjének tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal kell rendelkeznie a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt használatba vételi engelyét kapott, egy- vagy többlakásos családi házban. A program egy kölcsönrészből és egy vissza nem térítendő támogatásból áll, a lehetséges összegek nem változtak: a teljes összeg 2,5 – 6 millió forint között lehet, a hitel és a támogatás pedig külön-külön 2,5, 3,0 vagy 3,5 millió forint lehet, járástól függően (lásd cikkünk alján a táblázatot). A program a családi házak hiteles energetikai tanúsítvánnyal alátámasztott, legalább 30%-os energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése céljából használható fel

 • hőszigetelésre, födémszigetelésre,
 • nyílászáró szerkezetek cseréjére vagy korszerűsítésére,
 • használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére,
 • fűtéskorszerűsítésre,
 • meleg vizes puffertartály létesítésére,
 • a kapcsolódó helyreállítási, javítási munkákra,

mindegyiknél külön-külön meghatározza a fajlagos maximum költségeket is a felhívás. Egy felújítási projektre legfeljebb 7 millió forintnyi költség számolható el, és minimum 14,3%-nyi saját forrást kell biztosítani hozzá, amit a folyósításkor kell igazolni. 7 millió forintos beruházás esetén tehát ez 1 millió forint, ha viszont a beruházás elszámolt összköltsége alacsonyabb 7 millió forintnál, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz. A minimumon felül természetesen további saját forrás is felhasználható az előírt minimum 30%-os energiamegtakarítás eléréséhez, de az elszámolható költségek nem haladhatják meg a 7 millió forintot. Az ingatlan lehet földhivatali ingatlan-nyilvántartásban szereplő belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház egyaránt.

otthonfelújítási1

A kérelmet az OTP, az MBH és a Gránit bankok által üzemeltetett MFB Pontokon lehet beadni. A projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg történő befejezését) a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül kell befejezni. Amennyiben a primerenergia-felhasználás csökkenése eléri a 40%-ot, a vissza nem térítendő támogatás további 5 százlékponttal emelkedik, a kölcsönrész összegszerűen ugyanilyen mértékben csökken. A folyósítás utófinanszírozással vagy a számla kiállítójának történő közvetlen utalással (úgynevezett közvetlen szállítói finanszírozással) történhet, utóbbi kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a projektre vonatkozóan benyújtott számlák tartalma szerinti építési anyagokra/termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet. Amennyiben a hitelfelvevő már betöltötte vagy a futamidő végéig betölti a 75. életévét, be kell vonni egy adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel. Szerződéskötési és folyósítási díj nem számítható fel, kivéve a harmadik feles díjakat (energetikai tanúsítvány, energetikai számítás, tulajdoni lap, statikai szakvélemény, közjegyzői díj, stb.)

Hétfőn megismert újdonságok

Az Energiaügyi és a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleményéből már kiderült , hogy

 • a hitelrész futamideje legfeljebb 12 évre emelkedett, ami a türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő, így a havi törlesztőrészlet 14-25 ezerforint lehet (a hitel lehívására vonatkozó rendelkezésre tartási idő a szerződésköté stől számítva 6-24 hónap lehet, maximum 6 hónappal meghosszabbítható, a törlesztés megkezdésére vonatkozó türelmi idő innentől számítva 3 hónap),
 • a támogatható tevékenységek közé bekerült a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése és a kőzetgyapot hőszigetelés is,
 • a saját forrásba beszámíthatóvá vált a lakás-takarékpénztári megtakarítás, és egyértelműsítették, hogy saját forráson felül további el nem számolható egyéb forrás is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez,
 • az egy főre jutó jövedelmi szint meghatározása során figyelembe veszik az igénylővel egy háztartásban élő, eltartott (25 év alatti vagy megváltozott munkaképességű) gyermekeket is.

Friss részletek

 • Korlátozták az igénybe vevők számát: a beruházás eredményeként legfeljebb 20 ezer lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg,
 • Budapesten a felhasználható támogatási keretösszeg 6,39 milliárd forint, vagyis itt a teljes program 5,8%-át lehet csak felhasználni,
 • gázkazán kizárólag az erre allokált 20 milliárd forint forráskeret kimerüléséig, december 31-éig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott,
 • régi építésű ingatlanok is támogathatók, korábbi ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít (egyébként a ráépítés, bővítés, átalakítás önmagában nem támogatható),
 • a hitelprogram keretében 2024. július 1-től 2025. december 31-éig lehet kölcsönkérelmet benyújtani, 2026. április 30-áig, illetve a forráskeret kimerüléséig lehet kölcsönszerződést kötni, a rendelkezésre álló forrás kimerülésével a Hitelprogram felfüggesztésre kerül,
 • a korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább július 1. óta a kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen (ez a korábbi tervek szerint május 1. lett volna),
 • elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés (vagyis akár még most sem késő gyorsan ingatlant vásárolni), viszont a kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés,
 • új korszerű műanyag vagy fa szerkezetű tetősík nyílászárók, vagyis tetőablakok beépítése is támogathatóvá vált,
 • az energetikai korszerűsítés előzetes műszaki tartalmának tervezéséhez, a minimálisan elérendő 30% primerenergia-megtakarítás elérésének és a beruházás becsült költségének előzetes kalkulációjához az ÉMI NKft. által közzétett online segédlet 2024. június 26-tól vehető igénybe az ofp.emi.hu oldalon, ahol a tanácsadók és a kivitelezők, valamint a beruházás megvalósításához szükséges kulcstermékek (építési anyagok, berendezések és eszközök) is elérhetőek,
 • a beépítésre kerülő építési kulcstermékeknek építési termék esetén rendelkezniük kell az ÉMI NKft. által kiadott egyszerűsített környezeti minősítéssel, a környezeti pontszám minimum értéke el kell, hogy érje a 8-at (ez a feltétel nem vonatkozik a kulcstermékeken kívüli egyéb, de a 30%-os primerenergia-megtakarítás eléréshez közvetlenül szükséges segédtermékekre és anyagokra).

Mi az a kulcstermék, és miért fontos?

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a felhívás szűkíti a kínálatot, amikor bevezeti a „kulcstermék” fogalmát. Az ÉMI hamarosan közzétesz egy listát a támogatható építőanyagokról, erre a listára csak nagyon szigorú környezeti besorolásnak eleget tevő termékek kerülhetnek fel, így a messziről szállított építőanyagok nem lesznek támogathatók a pályázat keretében. Ennek a környezeti megfontoláson túl valószínűleg az is célja volt, hogy előnyben részesítse a hazai, vagy határainkhoz közeli építőanyag gyártókat, ami egyértelműen segíti a hazai építőanyag ipar megerősödését. Ennek ellenére nem lehet építőanyag hiányról beszélni, és nem is várható ilyesmi: a hazai gyártó kapacitások mind a szigetelőanyagoknál, mind a nyílászáróknál bőségesen elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék a két évre eloszló keresletet. Ahol meglátásuk szerint problémák lehetnek, az a megfelelő építőipari szakemberek megtalálása. Valószínűnek tartják, hogy nem minden mester regisztrál be a ÉMI honlapján a regisztrált kivitelezők listájára. A nem regisztráló kivitelezőkkel is lehet szerződést kötni, ezt azonban nem javasolják azoknak, akik az 1 millió forintos önrészen felül nem rendelkeznek további önerővel, mert a nem regisztrált mesterek kisebb előleget hívhatnak le a támogatásból, míg a regisztráltak akár 75 százalékot is, ez pedig Juhász Attila szerint nagy különbség lehet a finanszírozásban.

 

Mi az a kulcstermék, és miért fontos?

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a felhívás szűkíti a kínálatot, amikor bevezeti a „kulcstermék” fogalmát. Az ÉMI hamarosan közzétesz egy listát a támogatható építőanyagokról, erre a listára csak nagyon szigorú környezeti besorolásnak eleget tevő termékek kerülhetnek fel, így a messziről szállított építőanyagok nem lesznek támogathatók a pályázat keretében. Ennek a környezeti megfontoláson túl valószínűleg az is célja volt, hogy előnyben részesítse a hazai, vagy határainkhoz közeli építőanyag gyártókat, ami egyértelműen segíti a hazai építőanyag ipar megerősödését. Ennek ellenére nem lehet építőanyag hiányról beszélni, és nem is várható ilyesmi: a hazai gyártó kapacitások mind a szigetelőanyagoknál, mind a nyílászáróknál bőségesen elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék a két évre eloszló keresletet. Ahol meglátásuk szerint problémák lehetnek, az a megfelelő építőipari szakemberek megtalálása. Valószínűnek tartják, hogy nem minden mester regisztrál be a ÉMI honlapján a regisztrált kivitelezők listájára. A nem regisztráló kivitelezőkkel is lehet szerződést kötni, ezt azonban nem javasolják azoknak, akik az 1 millió forintos önrészen felül nem rendelkeznek további önerővel, mert a nem regisztrált mesterek kisebb előleget hívhatnak le a támogatásból, míg a regisztráltak akár 75 százalékot is, ez pedig Juhász Attila szerint nagy különbség lehet a finanszírozásban.

Ha hasznosnak találta, kérjük ossza meg!

Ne maradjon le a legfontosabb
szakmai hírekről!


Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Hírlevél feliratkozás