Energiaéhség: itt a világ 5 legnagyobb füstölője

2014. 8. 11.

A világ öt legnagyobb energiafogyasztója a globális energia-felhasználás több mint 60%-át tette ki 2013-ban. A "nagyfogyasztók" között egyre növekszik a szerepe a fejlődő gazdaságoknak, azonban ezzel párhuzamosan a globális CO2-kibocsátás is bővül, ugyanis a fejlődők két legnagyobbika, Kína és India energiamixén belül a szén dominál.

Jelentős átrendeződésen ment keresztül a világ energiafogyasztásának földrajzi szerkezete az elmúlt 10-15 évben, ugyanis míg a 2000-es évek elején egyértelműen a világ fejlett gazdaságai dominálták az energia keresleti piacát, addig ma már a fogyasztás nagyobb része az OECD-n kívüli, ún. fejlődő országokban realizálódik. Az OECD országok összesítve már több mint egy évtizede 5500 mtoe (millió tonna olajegyenérték) körüli fogyasztást mutatnak éves szinten, amivel szemben a "fejlődő világ" a 2000-es 4000 mtoe-ről 2013-ra már 7200 mtoe-re növelte energia-felhasználását. A grafikonon jól látható az is, hogy az előttünk álló években a két csoport közötti olló további tágulására lehet számítani. 

Energiaéhség: itt a világ 5 legnagyobb füstölője

 

A BP adatai alapján 2013-ban az öt legnagyobb energiafogyasztó Kína, az Egyesült Államok, az EU, Oroszország és India volt. Kína folyamatosan növekvő energiaéhsége már megközelítette a 3000 mtoe-t, amivel egyébként egymaga az OECD-n kívüli fogyasztás 40%-át teszi ki. Az Egyesült Államok 2265, az EU 1675, Oroszország 700, míg India közel 600 mtoe-nek megfelelő energiát használt fel tavaly. 

Energiaéhség: itt a világ 5 legnagyobb füstölője


Az árnyaltabb kép érdekében természetesen érdemes megvizsgálni a kérdést az egyes országok népességszáma szempontjából is, hiszen a népességszám komoly tényezője lehet az energiafelhasználásnak. Ehhez a legtöbb esetben az egy főre jutó GDP-hez hasonlóan az egy főre jutó energiafelhasználást szokták alkalmazni, de jelen esetben inkább csak bemutatjuk, hogy a TOP5 energiafogyasztó mekkora részt hasít ki magának a világ energiafogyasztásából, illetve népességszámuk miként viszonyul a Föld teljes népességszámához képest. A grafikonból jól látszik, hogy Indián kívül az összes ország népességarányos súlyánál nagyobb mértékben fogyaszt.

A TOP5-lista összesített energia-fogyasztása 2013-ban a teljes globális energiafelhasználás 63,5%-át tette ki, miközben az általuk lefedett népességszám a Föld teljes lakosságának a fele volt. 

Energiaéhség: itt a világ 5 legnagyobb füstölője


Nem elhanyagolható szempont természetesen az sem, hogy ki milyen energiahordozókból igyekszik fedezni energiaigényeit. A globális felmelegedés elleni harc szempontjából a minél kevésbé karbonintenzív energiahordozók a preferáltak, ennek ellenére 2013-ban a világ energiafogyasztásnak mindössze 13%-a volt karbonmentes; meghatározórészt az olaj és szén dominált. Az alábbi ábrából jól látszik, hogy a legnagyobb fogyasztók meglehetősen eltérő energiamixekkel rendelkeznek. A CO2-mentesség szempontjából egyedül az EU került 20% fölé, míg 10% fölé az Egyesült Államoknak és Oroszországnak sikerült bekerülnie. Szintén látványos az orosz energiaellátáson belül a földgáz szerepe, illetve a fejlődő országok két legnagyobbikának, Indának és Kínának a jelentős szénkitettsége. 

Energiaéhség: itt a világ 5 legnagyobb füstölője


A széndioxid-kibocsátás szempontjából "piszkosabb" és "kevésbé" piszkos energiamixszel rendelkező országok jól láthatók az alábbi ábrán is, amelyen a globális energiafelhasználáshoz és az energiafogyasztáshoz kötődő CO2-kibocsátási arányokat helyeztük egymás mellé. A szén túlsúlyából adódó negatív hatások jól megmutatkoznak Kínánál és Indiánál, míg a másik három ország kevésbé környezetterhelő energiaellátást tud felmutatni. Ettől független persze szerepük a globális CO2-kibocsátáson belül továbbra is nagynak számít. 

Energiaéhség: itt a világ 5 legnagyobb füstölője

 

Forrás: portfolio.hu