Építkezésnél már a szigorúbb energetikai követelmény teljesítendő!

2020. 4. 18.

Új építésű ingatlanok esetén tovább szigorodik a követelmény, ami sok problémát okozhat, mivel nem a tervezéskori követelményt kell teljesíteni, hanem a szigorúbbat! 2021-től már csak közel nulla energiaigényű épületek kaphatnaj használatbavételi engedélyt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az épület meg kell, hogy feleljen a BB energetikai besorolás feltételeinek. Ez az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatai alapján az energetikailag besorolt épületeknek mindössze 3,59 százaléka (2019-es adat). 

Forrás: Pannon Építőműhely Kft.

A követelmények nem csak az épületre, hanem az üzemeltetésére is vonatkoznak, tehát kijelölik a megújuló energiák arányát is, illetve az épület tájolás és energetikájának kapcsolatát is vizsgálják. A 7/2006TNM rendeletben öt pontban találunk követelményeket az új építésű épületekre:

  • A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények
  • A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelményértékek
  • Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények
  • Az épületek nyári túlmelegedésének kockázata
  • Az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások

Építőanyagok az új energetikai követelmények szerint

A szigorúbb, új energetikai követelményekhez szükséges építőanyagok elérhetőek idehaza is, de gyanítható, hogy szabályozás nélkül nem ezeket használnák az építtetők a technológia árfekvése miatt.

  • Szigeteléseknél például a korábbi EPS (expandált polisztirol: hőre lágyuló, habosítható, polimerizált sztirolból készülő cellás szerkezetű keményhab) szigeteléseket felváltják a jobb hőszigetelésű grafitos anyagok, vagy a PIR habok. Ennek oka, hogy az elérendő hőszigetelési értékhez már feleakkora kisebb vastagság is elég ezekből.
  • Tűzvédelmi és páratechnikai szempontok miatt előtérbe kerülnek a kőzetgyapot szigetelések.
  • Az építéshez már elérhetők az „okostéglák”, amelyeknek jóval magasabb a hőszigetelési képessége a téglasejtezés átalakítása, ill. a téglaüregek hőszigeteléssel való kitöltése okán.
  • A ragasztóanyagokból is magasabb minőséget kell választani ahhoz, hogy megfeleljünk a követelményeknek.

Szigorúbb energetikai követelmények és a költségek

A magasabb költség az építési anyagok helyett inkább a kötelező megújuló energia részaránynak való megfelelés miatt jelentkezik (pl.: napelem, hőszivattyú telepítése). A változással járó nehézségek azonban a komfortérzetben és a rezsiköltségben előnyként jelennek meg, nem is beszélve a környezettudatosságról. A követelmények az új építésű magántulajdonoknál az engedélyezési és a használatbavételi időpontok alapján:

 

  Engedélyezés: 2018. jan. 1. - 2020. dec. 31. (7/2006. TNM rendelet alapján, 2018. 01. 01. utáni időszak)

  használatba vétel időpontja:

 

  2018. jan. 1. - 2020. dec. 31.

 1. mell. IV. és V. rész + 5. mell. (költségoptimalizált követelményszint)

  2021. jan. 1. után

  6. mell. (közel nulla energiaigényű épület)

  Engedélyezés: 2021. jan. 1. után (7/2006. TNM rendelet alapján, 2021. 01. 01. utáni időszak)

  2021. jan. 1. után

  6. mell. (közel nulla energiaigényű épület)

 

A követelmények az új építésű hatósági tulajdonú vagy hatóság által használt épületeknél, az engedélyezési és a használatbavételi időpontok alapján:

 

  Engedélyezés: 2018. jan. 1. - 2020. dec. 31.

 7/2006. TNM rendelet 2018. 01. 01. után

 használatba vétel időpontja

 

  2018. jan. 1. - 2018. dec. 31.

  1. mell. IV. és V. rész + 5. mell. (költségoptimalizált követelményszint)

  2019. jan. 1. után

  6. mell. (közel nulla energiaigényű épület)

  Engedélyezés: 2021. jan. 1. után

  7/2006. TNM rendelet 2021. 01. 01. után

  2021. jan. 1. után

  6. mell. (közel nulla energiaigényű épület)