Iparági felmérés 2012

2013. 6. 11.

A Build-Communication Kft. és az Építők és Építkezők Klubja által kezdeményezett felmérés sorozat célja, hogy átfogó képet fessen az építőipari piacról, az abban dolgozó szakemberekről, munkáikról, ismereteikről, valamint az ott megjelenő megrendelők, a magánépítkezőkről véleményéről, ismereteiről, döntési preferenciáiról.

- Az építészek ötöde szerint a megrendelők tudatosabbá váltak  
- A kivitelezők a megbízások 74%-át felújításokon kapták  
- Energia megtakarítást célzó beruházást a családi ház felújítók 73%-a végzett vagy tervez

Forrás: https://www.facebook.com/notes/build-communication-kft/ipar%C3%A1gi-felm%C3%A9r%C3%A9s-2012-629-mag%C3%A1nv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3-202-%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz-%C3%A9s-794-kivitelez%C5%91-v%C3%A9lem%C3%A9ny%C3%A9re/406516226087253

Jelentős változáson ment át az elmúlt években mélyrepülésben lévő építőipar felvevőpiaca is: az új építésű lakóegységek számának drasztikus csökkenése mellett évek óta a felújítási piacból igyekeznek megélni az építőipari cégek. Ugyanakkor tény, hogy a felújítási piacon is megváltozott célokkal és motivációval, valamint jelentős információtömeggel a fejében jelenik meg a magánvásárló és szakember egyaránt – ezt igazolta az építőipar résztvevői körében elkészült, hiánypótló adatokkal szolgáló Iparági Felmérés.

Nem meglepő, hogy a ma felújítója, építője és a 10 évvel ezelőtti között jelentős különbség van, mint ahogy a ma szakembere más információkkal rendelkezik, és más információt igényel, mint korábban. Az okok között a lakáscélú beruházásokra rendelkezésre álló anyagi eszközök csökkenése mellett az elmúlt években tapasztalt energiatudatos látásmód elterjedése is megemlíthető.

Ennek ellenére, az építőiparban más iparágakhoz képes a piacon érdekelt szakember csoportok és a megrendelők jellemzőiről, döntési preferenciáiról meglepően kevés hivatalos információ áll a döntéshozók rendelkezésre.

Ezt a hiányt pótolja a nemrégiben elkészült IPARÁGI FELMÉRÉS 2012, amely strukturált kérdőív segítségével, 629 magánvásárlóval, 202 építésszel és 794 kivitelezővel folytatott, 25-30 percet igénybe vevő telefonos és személyes interjúk eredményeit foglalja össze. A felmérést a Build-Communication és az Építők és Építkezők Klubja készítette.

Az alábbi összefoglaló ennek rövid kivonata.

 

Energia megtakarítást célzó beruházást a családi ház felújítók 73%-a végzett vagy tervez

(a 629 magánvásárlótól gyűjtött információk alapján)

Az elmúlt évek visszaeső építési kedve mellett fő tendencia, hogy a megbízói réteg, mind a szakemberek, mind pedig az anyagok kiválasztásában és megvásárlásában igen tudatossá vált. Erről tanúskodik a fogyasztók körében végzett felmérés számos eredménye, de a felmérésbe vont szakemberek is erről számoltak be.

A fogyasztók körében végzett felmérés egyik fontos célja volt annak megismerése, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben mi a motivációja azoknak, akik családi ház építésébe, felújításba kezdenek.

Emellett a felmérés arról is gyűjtött információt, milyen építőanyag márkákat ismernek, és mi alapján döntenek közöttük, az egyes termékeknek mely tulajdonságai fontosak számukra, ki a hiteles szakember, és milyen termékek kiválasztása esetén kire hallgatnak és milyen mértékben, milyen termék beszerzésében vesznek részt, illetve hogy milyen forrásokból informálódnak, és mit tartanak hitelesnek.

 A tanulmány 246 új családi ház építésében, 306 családi ház felújításában és további 77 fő lakás-felújításban érdekelt magánszemély válaszait foglalja össze.

A felmérésben válaszadók 78 %-nál a beruházás még folyamatban van, 22 %-a már befejezte.

 A 306 fő, azaz a válaszadók közel fele meglévő családi házának felújítását tervezi vagy végezte el. A válaszadók több mint fele, 54% célként kimondottan az energia költségeken történő takarékoskodást jelölte meg. 73%-uk, ha nem is fő célként, de tervez, vagy végzett ilyen jellegű beruházást.

már lebonyolított beruházások között a nyílászáró csere volt a legnépszerűbb, a még a munkák előtt állók energetikai beruházások között a tető-, padlás- és homlokzati hőszigetelést tervezik legtöbben, és harmaduk gondolja úgy, hogy az elkövetkező 2 éven belül akár megújuló energiát hasznosító berendezések beszerzésére is sor kerülhet.

 

A kivitelezők a megbízások 74%-át felújításokon kapták

(794 kivitelező véleményének rövid összegzése)

A kivitelezők körében végzett felmérés során három általános témában gyűjtöttünk információt: a mai kivitelezői piac jellemzőiről és arról, hogy az építőipar mely szegmensei adnak munkát számukra (I.), információ-gyűjtési szokásaikról, valamint az egyes információs forrásokról alkotott véleményükről (II.), illetve a kivitelezők és megrendelők közötti viszonyról, együttműködésről (III.).

A kivitelezői panelben 794 különböző területen dolgozó szakember véleményét kérdeztük meg.

A KSH a TEÁOR'08 nómenklatúra szerint jelenleg 27 442 egyéni és társas vállalkozást tart nyilván, amelynek bejelentett tevékenységei között szerepel az épületek építése (41 kód).

A 794 kivitelező a nyilvántartott 27 442 vállalkozás 2,9 %-át teszi ki, így erre a célcsoportra a felmérés eredményei reprezentatívnak mondhatóak.

A felmérés eredményei szerint nem csupán több szakipari munkához érdemes manapság érteni, de haladni kell a korral, hiszen a technológiai újításokkal az elmúlt években tudatossá váló és az internetet, mint fő információs forrást használó megrendelők biztosan találkoznak.

Minden megkérdezett az általunk felállított 12 szakmunka közül legalább 3-4 félét vállal és több mint felére (62%) jellemző, hogy szívesen kipróbál új termékeket, új technológiákat.

Ezen iparág tagjaira is jellemző a viszonylag kisebb földrajzi mobilitás: mindössze 8%-uk vállal az országban bárhol munkát.

 Az elmúlt 2 évben a panelben szereplő minden megkérdezett kapott munkát magánépíttetőtől, és 70%-a dolgozott családi háznál nagyobb beruházásokon is.

Az új építésű nagyobb beruházások között a legtöbben ipari vagy mezőgazdasági létesítményeken dolgoztak.

A megkérdezett kivitelezőnek mindössze 6 %-a, azaz 46 szakember mondta azt, hogy van elegendő munkája.

 

Az építészek ötöde szerint a megrendelők tudatosabbá váltak

(a 202 építész véleménye alapján)

Az építészek körében lebonyolított felmérés során három témában gyűjtöttünk információt.

Az első blokkot piaci helyzet blokknak nevezhetjük, ahol arra kerestük a választ, hogy építészként milyen piaci körülmények között és az építőipari piac mely szegmensében dolgoznak, milyen munkáik vannak, illetve mi a véleményük az elmúlt években lezajlott változásokról.

A második blokkban az általa nyújtott szolgáltatások kapcsán kérdeztük őket, illetve az építőanyagokhoz és építőanyag gyártó cégekhez fűződő viszonyukat firtattuk.

A harmadik blokkban azt tudtuk meg, hogy az elmúlt években jelentősen megváltozott építőipari információs csatornák közül melyeket használják a munkájuk során.

Az új építésű beruházások jelentős csökkenése miatt a klasszikus építész tervezői feladatok iránti piaci kereslet csökkenésével a 202 építész véleményének összegzése szerint ez a szakmai csoport több feladatot vállal el, amelyre véleményük szerint a megbízók is igényt mutatnak.

A válaszadók nagyjából ötöde, mindössze 23 %-nyian nyilatkoztak úgy, hogy nincs más tevékenysége, csak építészként dolgozik.

Az építészek nagyjából harmadának az elmúlt 2 évben családi háznál nagyobb beruházásban nem volt alkalma közreműködni.

Az elmúlt években tapasztalt változások között természetesen a jelentősen kevesebb munkáról és a megbízási díjak drasztikus csökkenéséről számoltak be.

Ezt a képet árnyalja, hogy a megkérdezett építészek szerint a megrendelők tudatosabbakká váltak – és nem csupán a sokat emlegetett energiatudatosabbakká, amit 27%-os említést kapott. A megkérdezettek közel ötöde szerint a megrendelők „tájékozottak, tudják, hogy mit akarnak”, illetve feltehetőleg éppen ezért az építési engedély után „variálnak”, így az előkészítő szakasz hosszabbra nyúlik, ugyanakkor a megrendelők számos termék kapcsán még mindig kikérik az építész tanácsát, javaslatát.

A megkérdezett építészek 18 %-a, a kivitelezők 10 %-a műemlékek felújításában is részt vehetett, ami azt mutatja, hogy ez a szegmens még bőven tartogat feladatokat az építőipar szereplői számára.

Ha érdekelnek az IPARÁGI FELMÉRÉS 2012 eredményei, gyere el az ÉPÍTŐ MARKETING 3.1 szemináriumunkra november 16-án.

További információ és regisztráció: http://buildrendezvenyek.hu/node/19

A felmérés céljairól sok hasznos információt találsz és a kérdőívekbe is beleolvashatsz:  www.buildmarketing.hu