Megjelentek a falusi csok részletei

2019. 5. 14.
Megjelentek a Magyar Közlönyben a 2019. július 1-jén induló falusi CSOK részletszabályai, ennek értelmében 2486 kistelepülésen használt lakás vásárlására is felvehető 1 gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermek esetén 2,6 millió, legalább 3 gyermek esetén 10 millió forint 2022 közepéig. A felvett összeg fele fordítható csak vásárlásra, a másik felét korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni. A falusi CSOK mellé is felvehető a 10, illetve 15 milliós kamattámogatott kölcsön is - írja a Portfolio.
 
A falusi CSOK-ról szóló rendeletből kiderült, hogy a támogatás
 • használt lakás, tanya, birtokközpont vásárlására ÉS 
 • ezzel egyidejűleg korszerűsítésére és/vagy bővítésére

lehet igénybe venni, a 2486 preferált kistelepüléseken lévő és a külterületi lakásokra vonatkozó kérelem 2022. június 30-áig nyújtható be. A települési körbe az olyan ötezer lélekszám alatti helységek tartoznak, amelyek népessége 2003-2018 között csökkent, továbbá azok, amelyek a leghátrányosabb helyzetű járásokban találhatók. A támogatás abban az esetben is igényelhető korszerűsítésre és/vagy bővítésre, ha korábban az adott lakásra már vettek igénybe CSOK-ot.

Ha valaki a korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.
Korszerűsítési munkálatnak számít (egyszerre többre is igényelhető a támogatás): 
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, 
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, 
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, 
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, 
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, 
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése, 
 • kémény építése, korszerűsítése, 
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, 
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint 
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

Lakás bővítésének minősül továbbra is 

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is; 
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás, 
 • a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása viszont nem minősül a lakás bővítésének.

További részletek a Portfolio.hu-n olvashatók.