[NAPI.HU] Virtuális Erőmű Program az energiahatékonyságért

2013. 10. 8.
 
Fürjes Balázs Zoltánnal a Virtuális Erőmű Program ügyvezetőjével beszélgetünk egy országos szintű kezdeményezésről, mely a magyar iparvállalatok energiahatékonyságának fejlesztését tűzte ki célul.

 

 

Riporter: Sokan még nem hallottak a Virtuális Erőmű Programról. Mikor alakult, és mi a Program célja?

Fürjes Balázs Zoltán: 

A fenntartható fejlődés megteremtésének fontos eleme az energia takarékosabb felhasználása az élet minden területén. A vállalkozói szféra ma még kevés támogatást kap ezen a területen, ezért jelentős a Virtuális Erőmű Program (VEP) és a kezdeményezésében elindított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat,

A vállalkozások energiahatékonyságában rejlő potenciál a teljes magyarországi energiamegtakarítási lehetőségek egyharmada. Ennek figyelembe vételével történt meg a VEP elindítása 2011. március 7-én, ahol célul tűztük ki, hogy egy 200 MW-nyi erőmű termelésének megfelelő energiamegtakarítást regisztrálunk 2020-ig. Az Energiatakarékossági Világnap (március 6) azóta is kiemelt szerepet tölt be mindennapjainkban.

Riporter: Mi történik március 6.-án?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Minden évben ezen a napon vehetik át a Pályázat díjazottjai a Parlamentben a díjakat a Tanácsadó Testületünktől, melynek tagjai között a műszaki-tudományos élet a szakmai-társadalmi szektor jeles képviselői mellett az ipar energiahatékonyságban kiemelkedő szerepet betöltő vállalatai is helyet kapnak. Tagjai között köszönthetjük a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Corvinus Egyetem, Óbudai Egyetem, Miskolci Egyetem mellett az Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Mérnök Kamara, Amerikai Kereskedelmi Kamara, Vállalkozók Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, az AUDI Hungaria Motor Kft, és Munkáltatók Országos Szövetsége képviselőit is.

Riporter: Hogyan lehet valaki díjazott, és milyen díjakat oszt ki a Program?

Fürjes Balázs Zoltán: 

"Energiatudatos Vállalat" címre bárki pályázhat, aki vállalja, hogy jelen állapotát tükrözve kitölt egy önértékelő kérdőívet, melyhez képest önkéntes vállalásokat tűz ki maga elé az elkövetkezendő egy évre energiahatékonyságának fejlesztése, éves energiafogyasztásának csökkentése érdekében, valamint ezen elhatározását közzéteszi weboldalán.

Amennyiben már rendelkezik a szervezet sikeres, megvalósult energiahatékonysági projektekkel, akkor az "Energiahatékony Vállalat" díj a megfelelő csatlakozási szint. A díj odaítélését Tanácsadó Testületünk Szakmai Zsűri Szakbizottsága bírálja el, melyet műszaki felmérő csapatunk aktív közreműködésével megvalósított pályázati dokumentáció elkészítése előz meg. A felmérő csapat tagjai az Assisiation of Energy Engineers Magyar tagozatának mérnökei közül kerülnek ki, valamint a Nyíregyházi Főiskola szekértőivel fog bővülni az elkövetkezendő időszakban.

Ezek mellett egyre több komoly piaci szereplő vállalja fel, hogy nem pusztán saját sikereinek bebankolásával csatlakozik a Programhoz, hanem személyes példáival, jó gyakorlataival segíti a magyarországi vállalatok energiahatékonyságra törekvő fejlesztéseit, ők az Energiahatékony Mentor Vállalatok.

Riporter: Az Energiahatékony Vállalat és a Mentor Vállalat szintek eléréséhez már komoly sikerek felmutatására van szükség, ha jól értem. Viszont az Energiatudatos szint mintha túl egyszerűnek tűnne, ehhez nem szükséges semmi energiahatékonysági előélet?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Nemzetközi tapasztalatok alapján tudatosítás és menedzsment intézkedések segítségével - melyhez kiváló támpontot ad a VEP - az energiafogyasztás akár 10%-kal csökkenthető , valamint további 10% úgynevezett "alacsonyan függő gyümölcsök" formájában elérhető megtakarítás jelentkezik agyon gyorsan megtérülő (1-2 éven belül) vagy minimális beruházását igénylő projektek formájában. Az Energiatudatos Vállalat címmel erre a Magyarországon még hatalmas potenciálokat magában rejlő lehetőségre igyekszünk felhívni a figyelmet.

Önértékelő kérdőívünk egyébként bárki számára regisztráció nélkül elérhető, így akár ma elkezdheti saját energiahatékonysági stratégiáját kidolgozni.

Riporter: Az önértékelő kérdőív egy bizonyos iparágra specifikus kérdéseket tartalmaz? Kitöltése milyen mértékben igényel energetikai szakértelmet?

Fürjes Balázs Zoltán: 

A Program és a Pályázat megalkotásakor különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindenkire és minden helyzetben alkalmazható módszertant dolgozzunk ki, így a kérdőív bárki számára segítséget nyújthat. Kitöltése igényel némi szakértelmet - és természetesen a vállalat alapos ismeretét - de a cég életében energetika témával foglalkozó vezető is nekiláthat.

Amennyiben valaki jelentkezik az Energiatudatos Vállalat címre, Akkreditált Tanácsadóink az ország területén bárhol a pályázó telephelyén segítik értelmezni a kérdőívet, és olyan releváns mértékű, de elérhető célokat kitűzni, melyek megfelelő motivációt biztosítanak a vállalat számára a további energiahatékonysági törekvések megvalósítására.

Riporter: Hány vállalat pályázott már a Program elindulása óta?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Közel 60 Energiatudatos Vállalat címet, 10 Energiahatékony Vállalat díjat volt szerencsénk kiosztani, valamint jelenleg 4 Mentor Vállalat erősíti Tanácsadó Testületünket.

Mentor vállalataink közül kiemelném az AUDI-t, aki az elsők között csatlakozott a Programhoz. Együttműködésünk során több sikeres energiahatékonysági projektjét bebankolta már a Virtuális Erőműbe, melynek felmérése során olyan példaértékű elhivatottságot tapasztaltunk a vállalatnál a környezettudatosság iránt, mely nem csak szakmailag, hanem menedzsment szemléletmód tekintetében, vállalatirányítás szemszögből is értékes jó gyakorlatokat jelenthet a magyar vállalatok számára.

Természetesen bízunk benne, hogy online megjelenéseinknek és országos rendezvény és konferencia jelenlétünknek köszönhetően ez a szám egyre növekedni fog. Különös figyelmet fordítunk - Akkreditált Auditorunk közreműködésével - a Program minőségbiztosítására is, melynek keretében a 2012-es díjazott vállalatok 10%-át szúrópróba szerű auditnak vetettük alá. A tapasztalatokat a program továbbfejlesztésébe beiktattuk, valamint örömmel konstatáltuk, hogy a vállalatok az auditot is egy újabb motiváló impulzusként érzékelték energiahatékonysági törekvéseik megvalósítására.

Riporter: Mik a további tervek? Elérhetőnek tűnik a 2020-ra kitűzött cél megvalósítása?

Fürjes Balázs Zoltán:

Bízunk benne sikerül megvalósítani a kitűzött cél. A mi sikerünk viszont a magyar vállaltok sikere valójában, ugyanis a Virtuális Erőmű azokból a megtakarításokból épül, melyeket ők értek el.
Támogatóink száma egyre bővül, előző díjátadónk alakalmával 4 új taggal bővült Tanácsadó Testületünk is, mely mára Magyarországon példátlan mértékű összefogást testesít meg Energiahatékonysági témakörben. Minden bizonnyal ez az erős szakmai, társadalmi, ipari összefogás az egyik oka annak, hogy lehetőséget kaptunk a 2014-2020-as Európai Uniós pályázati ciklus tervezésének támogatására.

Riporter: Mik a konkrét feladatok?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Két feladatot kaptunk, az egyik fókuszában az energiahatékonyság a másik fókuszában a CO2 kibocsátás elemzése áll. 
2013. július 10-vel megkezdődött "A nemzeti ipari energiahatékonysági potenciál felmérése a 2014-2020-as uniós fejlesztési források allokációjának tervezés-támogatása érdekében" című projekt. A projekt általános célja, meghatározni a hazai ipari energia-hatékonysági potenciálját, és erre alapozva a javasolt beavatkozások listáját, illetve annak főbb elemeit. A projekt lehetőséget termet a 2014-2020-as -elsősorban az energiahatékonyság javítását illetve az ipar modernizációját szolgáló- uniós források allokációjának leghatékonyabb felhasználására.

A cél elérése érdekében - egy nemzetközi kitekintést követően - készül egy országos szinten reprezentatív felmérés, amely adatainak felhasználásával - valamint egyéb elérhető adatbázisok integrálásával - egy olyan modellező eszköz, mely segítséget nyújthat a döntéshozóknak a források leghatékonyabb felhasználására.

A másik feladat a KEOP programokon kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energia- és CO2 megtakarítások felmérése (2007-2013), és arra alapozottan a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak megtakarítás-elszámoló modelljének koncepcióváltozata kidolgozása

Riporter: Készült már valaha hasonló felmérés Magyarországon?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Nem. Ennek oka az lehet, hogy ezek előállításához az ipari energiahatékonysági projekt keretében több ezer vállalattal kell kapcsolatba lépni, és őket felmérni, majd közülük statisztikai alapon egy olyan mintát kiválasztani, mely halmazt további mélyebb szintű vizsgálatnak, energetikai auditnak alávetve országos szinten reprezentatív eredményt kaphatunk. A kvóta projekt esetében pedig több ezer konstrukció, több százezer pályázatát kell átvizsgálni, elemezni, és a számításokat elvégezni.

Sajnos ilyen komoly elemzésre, kutatásra nem mindig van lehetőség, ezért is tartjuk kiemelten fontos lehetőségnek ezen két projekt támogatását, melynek keretében a célok eléréshez több száz felmérő, számos építész, gépész, energetikus mérnök, pályázati szakértő és projektmenedzser összehangolt munkája szükséges.

A munka során elkészülő produktumok jelentősége azért is kiemelt, mert jelenleg nem áll rendelkezésre országos szintű energiahatékonysági helyzettérkép az iparban. A felmérés során vizsgáljuk majd a megvalósítási hajlandóságot is egy igényfelmérés, attitűd vizsgálat keretében, hogy minél inkább a valós igényeknek, lehetőségeknek megfelelő konstrukciók kerüljenek kiírásra. Ugyanis bizonyos technológiai értelemben előnyös megoldások más szempontok miatt (pl. gazdaságosság, beruházás érzékenység, értem ezalatt, hogy a szektor az EU-s pályázatok lehívásához szükséges önerő biztosításához tőkeszegények) ellehetetlenítik a sikeres megvalósítást, így ezen tényező figyelembevétele is kiemelten fontos a tervezéskor. Közös érdeke ugyanis a pályázatot kiíróknak és a pályázóknak, hogy a kiírt konstrukciókra biztosan érkezzenek pályázók, és lehetőségekhez mérten oly mértékű allokált forrásokkal tervezzen a kiíró, melynek következtében nem kell lezárni a pályázati ablakot a megnyitás utáni "pillanatokban".

A CO2 témakörben pedig a KEOP konstrukcióban megvalósított projektek esetében (2007-2013) széles körű dokumentáció áll rendelkezésre a megtakarításokról, viszont egyéb EU-s finanszírozási megoldások segítségével létrejött projektek esetében ez hiányzik, jelentőségük viszont semmiképpen nem elhanyagolható sem az EU-s kötelezettségeink teljesítésének igazolása, sem a 2014-2020-as ciklus tervezése szempontjából. Emellett szem előtt kell tartani azt is, hogy a munka eredményét - azaz az elszámolási módszertant és az megtakarítást - az EU szakértői is auditálni fogják, ezért a legfrissebb nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazása elengedhetetlen.

Szükség van arra, hogy a felmérés után tudjuk pontosan mely EU-s forrásból finanszírozott projektek jelentenek számunkra elszámolható CO2 megtakarításokat, minden egyes forint támogatás kiosztása esetén milyen fajlagos CO2 megtakarítást értünk el, azaz CO2 megtakarítási hatékonyságunknak is kimutathatónak és auditálhatónak kell lennie.

Riporter: A VEP energiahatékonyságban betöltött szerepe egyre jelentősebb lesz. Mi a teendő, ha valaki részt szeretne venni a Pályázaton, vagy csatlakozni szeretne a Program Tanácsadó Testületéhez?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Kérjük látogassanak el a Program weboldalára, mely a virtualiseromu.hu címen érhető el. Ott megtalálható a pályázati feltételrendszer, és a regisztrációs felület is, valamint számos egyéb információ a Pályázatról. Amennyiben nem találtak választ a kérdésükre, akkor készséggel válaszolunk az ott megadott elérhetőségek bármelyikén. Természetesen arra is van lehetőség, hogy akár egy már meglévő akár egy érdeklődővel közösen szervezett konferencia, workshop keretében egy régió vállalatait személyes konzultáció segítségével tájékoztassuk.

Riporter: Végezetül egy személyes kérdés, Ön az a Fürjes Balázs, aki kormánybiztosként is tevékenykedett?

Fürjes Balázs Zoltán: 

Nem. Ezért is használom a Zoltán nevet is, hogy könnyebben megkülönböztethetőek legyünk néha hasonló területen tevékenykedő névrokonommal.

 

Forrás: http://m.napi.hu/prcikk/virtualis_eromu_program_az_energiahatekonysagert_x_.566267.html