Sikerrel zárult a Magyar Energiahatékonysági Intézet képzéssorozata

2017. 12. 12.

Fontos és igen időszerű témát boncolgatott a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) négyállomásos képzéssorozata 2017 májusa és novembere között. A rendezvények fókuszában az a kérdés állt, hogy a megemelt energiahatékonysági követelményekre teherként vagy inkább lehetőségként tekintsünk-e. Vajon visszaszorulnak, esetleg drágulnak-e a beruházások a sztenderdek szigorodása miatt, vagy inkább ösztönzően hatnak az energiahatékonyabb épületek elterjedése felé.

A megemelt épületenergetikai előírások, amelyeket a 7/2006-os TNM rendelet szabályoz Magyarországon, két lépésben kerülnek bevezetésre: 2018-tól a költségoptimalizált és 2021-től a közel nulla energetikai szint. Számos kérdés merül fel ezek hatásaival kapcsolatban; többek között az, hogy a megváltozott követelmények mennyiben befolyásolják a beruházók döntéseit, az üzemeltetők szempontjait, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk ahhoz, hogy ezeknek megfeleljünk, illetve milyen műszaki-technológiai megoldások állnak rendelkezésre. 

A képzés egyszerre célozta a jogszabályi előírások bemutatását és megvitatását, valamint a konkrét kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, tudnivalókat, kihívásokat mind az építészeti, mind a gépészeti oldalról. A hatékonyság sok mindenből fakadhat: a technológia fejlődéséből, a jobb hatásfokkal működő berendezések alkalmazásából, ugyanakkor az energiafelhasználás hatékonyságára a fogyasztási szokások, a folyamatok optimalizálása is jelentős befolyással bírnak. A szakmai előadások így olyan témákra fókuszáltak, amelyek elsősorban gyakorlati oldalról közelítették meg a kérdéskört. A képzés, amelyet a Magyar Építész Kamara is akkreditált, és a Magyar Mérnöki Kamara ajánlott képzéseként szerepelt, elsősorban a műszaki szakembereknek szólt, közülük is inkább az építkezések kivitelezéséért felelősöknek. műszaki ellenőröknek. A négy alkalommal megrendezett eseményen összesen 160 fő vett részt.

A tematika jól felépített volt, az előadások egymásra tudtak épülni. A résztvevői visszajelzések a képzés hasznosságát 5-ös skálán 4,5-re, az új illetve gyakorlatban hasznosítható információk alapján egyaránt átlagosan 4,1-re értékelték. Több mint 50% jelezte, hogy szívesen hallana még más témákról is. Fontos tapasztalat, hogy az erősségünk a gyakorlati információk bemutatásában van.

A rendezvénysorozat egyik tanulsága, hogy nagy a bizonytalanság az épületek tervezéséért és kivitelezéséért felelős szakemberek között az energetikai előírások változásának alkalmazásában.

Nagy szükség van az elméleti tudnivalók gyakorlattá alakítására, melyre a MEHI szakmai partnerei kiváló példákat tudtak bemutatni. Nagy előnye volt a rendezvénynek az a rendszerszemlélet is, melyet az építész és gépész szakemberek együtt gondolkodása valósított meg. A sikerhez hozzájárult az előadói csapat felkészültsége és lelkesedése mellett a rendezvény jól felépített tematikája, és az egyedi témaválasztás is.